sair
18 مرداد 1401 - 09:17

مخالفت کمیسیون صنایع با تفکیک وزارت صمت

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک رأی استمزاجی گرفتیم و فقط یک نفر از اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موافق بود. علی جدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: بنده در شرایط فعلی با این موضوع موافق نیستم، چرا که با وضعیت فعلی و مسائلی که با حذف ارز ترجیحی داریم، الان این کار جزو اولویت‌های کشور نیست. خبرنگار مهرصمتوی بیان کرد: باید یک مقدار فضا آرام و مشکلات کشور کمتر شود و بعد می‌توان این کارهای اساسی و ساختاری را انجام داد. در شرایط فعلی نباید تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی انجام شود. صمتنایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته به صورت کلی هم باید بگویم که بخشی که متولی کالاست و کالا را تولید می‌کند، باید واردات و صادرات را هم مدیریت کند تا بتواند موجودی کالا برای مصرف داخلی را مدیریت کند. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال کسانی که می‌گویند باید وزارت صمت تفکیک شود، فقط این است که این وزارتخانه بزرگ است و باید جدا شود که این استدلال درست و منطقی نیست. اگر اینگونه باشد، رئیس‌جمهور هم مجموعه وظایف زیادی دارد و آیا درست است که بگوییم باید سه رئیس جمهور داشته باشیم؟! صمتجدی متذکر شد: از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث بهم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود چرا که زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست. صمتوی تاکید کرد: باید در شرایط فعلی کمک کنیم که بازار مدیریت شود و تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اولویت فعلی ما نیست. صمتنایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره جو کلی مجلس نسبت به تفکیک وزارت صمت، گفت: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یک رأی استمزاجی در این باره گرفتیم و فقط یک نفر از اعضای کمیسیون با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی موافق است و مابقی همگی با آن مخالف هستند. فکر می‌کنم که این موضوع در صحن مجلس هم رأی نمی‌آورد. صمتاستمزاجیبارهصمت
منبع: مهر
شناسه خبر: 552204