sair
05 شهریور 1401 - 11:48

مهاباد همچنان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس اعلام وزارت بهداشت مهاباد و ۷ شهر دیگر استان همچنان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند. محمدامین ولی زاده با اشاره به بازگشت رنگ قرمز به نقشه کرونایی استان گفت: براساس آخرین رنگ بندی کرونایی شهر‌های ایران، ماکو در شمال آذربایجان غربی در وضعیت قرمز قراردارد. رنگ بندی کروناییسرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی گفت: طبق این رنگ‌بندی ماکو در وضعیت قرمز و پلدشت، چالدران، چایپاره، خوی، شاهین دژ، میاندوآب، نقده در شرایط نارنجی و ارومیه، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، سردشت، سلماس و مهاباد در وضعیت زرد قرار دارند. علوم پزشکیبر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۱۰۶ به ۶۴ شهر کاهش و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۱۵۶ به ۱۶۳ شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۱۷۳ به ۲۰۷ و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۱۳ به ۱۴ شهر رسید. باشگاه خبرنگاران جوانمهابادمهاباد
شناسه خبر: 665293